Izvērstā meklēšana
Augstākās valsts tiešās
pārvaldes iestādes
Padotības iestādes
Pakļautības
iestādes
Pārraudzības
iestādes
Valsts akciju
sabiedrības
Valsts sabiedrības
ar ierobežotu atbildību
Kapitālsabiedrības
ar valsts daļu
Citas iestādes
Sākums -> Pakļautības iestādes -> Profesionālās izglītības kompetences cen... -> Iestādes apraksts
Izvēlne
Iestādes apraksts
Iekšējie normatīvie akti (0)
Profesionālās izglītības kompetences centrs „Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums” - Iestādes apraksts
Padotības forma Pakļautības iestāde
Juridiskais statuss Iestāde
Iestādes nosaukums
Profesionālās izglītības kompetences centrs „Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums”
Adrese
Valteru iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120
Kontaktelefons un fakss
63122502, fakss: 63122502
Mājas lapa www.kandavastehnikums.lv
Kā mūs atrast
Kontaktu e-pasts kandtehn@tukums.parks.lv
Darba laiks
8:00-17:00
Apmeklētāju pieņemšanas laiki
MK Rīkojums (par izveidošanu)
MK loceklis, kura padotībā atrodas
Ministrija, kuras padotībā atrodas
Izglītības un zinātnes ministrija
Noteikumi (iestādes nolikums)
Reglaments
Iestādes struktūra
Regulējošo normatīvo aktu saraksts
Publisks pārskats
Valsts pārvaldes iestādes darbības stratēģija
Mērķi un rezultāti
Gadskārtējais budžets
Papildus skaidrojums par tiešās pārvaldes iestādes statusa īpatnībām
Amatpersonu saraksts
Maksas pakalpojumu cenrādis

Terminu skaidrojums

Autortiesības:
 
 Programmatūra © RIX Technologies
 Saturs © Valsts kanceleja
E-Pasts: vk@mk.gov.lv MK mājas lapa