Izvērstā meklēšana
Augstākās valsts tiešās
pārvaldes iestādes
Padotības iestādes
Pakļautības
iestādes
Pārraudzības
iestādes
Valsts akciju
sabiedrības
Valsts sabiedrības
ar ierobežotu atbildību
Kapitālsabiedrības
ar valsts daļu
Citas iestādes
Sākums -> Pakļautības iestādes -> Profesionālas izglītības kompetences cen... -> Iestādes apraksts
Izvēlne
Iestādes apraksts
Iekšējie normatīvie akti (20)
Profesionālas izglītības kompetences centrs "Nacionālās Mākslu vidusskolas" Emīla Dārziņa mūzikas skola. - Iestādes apraksts
Padotības forma Pakļautības iestāde
Juridiskais statuss Iestāde
Iestādes nosaukums
Profesionālas izglītības kompetences centrs "Nacionālās Mākslu vidusskolas" Emīla Dārziņa mūzikas skola.
Adrese
Kalnciema iela 10, k-2, LV-1048, Rīga
Kontaktelefons un fakss
67612653, 67612653
Mājas lapa http://www.nmv.lv/
Kā mūs atrast Karte
Kontaktu e-pasts kanceleja@edmv.lv
Darba laiks
9:00 - 17:00
Apmeklētāju pieņemšanas laiki
MK Rīkojums (par izveidošanu)
MK loceklis, kura padotībā atrodas
Ministre Dace Melbārde
Ministrija, kuras padotībā atrodas
Kultūras ministrija
Noteikumi (iestādes nolikums)
Reglaments
Iestādes struktūra
Regulējošo normatīvo aktu saraksts NORMATĪVO AKTU SARAKSTS
Publisks pārskats
Valsts pārvaldes iestādes darbības stratēģija
Mērķi un rezultāti
Gadskārtējais budžets
Papildus skaidrojums par tiešās pārvaldes iestādes statusa īpatnībām
Amatpersonu saraksts Amatpersonu kontaktu saraksts
Maksas pakalpojumu cenrādis

Terminu skaidrojums

Autortiesības:
 
 Programmatūra © RIX Technologies
 Saturs © Valsts kanceleja
E-Pasts: vk@mk.gov.lv MK mājas lapa