Izvērstā meklēšana
Augstākās valsts tiešās
pārvaldes iestādes
Padotības iestādes
Pakļautības
iestādes
Pārraudzības
iestādes
Valsts akciju
sabiedrības
Valsts sabiedrības
ar ierobežotu atbildību
Kapitālsabiedrības
ar valsts daļu
Citas iestādes
Sākums -> Pārraudzībās iestādes -> Iepirkumu uzraudzības birojs -> Iestādes apraksts
Izvēlne
Iestādes apraksts
Iekšējie normatīvie akti (0)
Iepirkumu uzraudzības birojs - Iestādes apraksts
Padotības forma Pārraudzības iestāde
Juridiskais statuss Iestāde
Iestādes nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Adrese
Eksporta iela 6, LV - 1010, Rīga
Kontaktelefons un fakss
67326719 vai 67326788, fakss: 67326720
Mājas lapa http://www.iub.gov.lv
Kā mūs atrast Karte
Kontaktu e-pasts pasts@iub.gov.lv
Darba laiks
8:30 līdz 17:00; pirmssvētku dienās 8:30 līdz 15:00
Apmeklētāju pieņemšanas laiki
10:00 līdz 16:00 (pirmssvētku dienās 10:00 līdz 14:00), iepriekš piesakoties pa telefonu 67326719 vai 67326788
MK Rīkojums (par izveidošanu)
MK loceklis, kura padotībā atrodas
Finanšu ministrs
Ministrija, kuras padotībā atrodas
Finanšu ministrija
Noteikumi (iestādes nolikums) 2004. gada 26. oktobra Noteikumi (iestādes nolikums) Nr. 893
Reglaments 2015. gada 12. janvāra Reglaments Nr. 1-1/4
Iestādes struktūra Iepirkumu uzraudzības biroja struktūra
Regulējošo normatīvo aktu saraksts Iepirkumu uzraudzības biroja darbību regulējošo normatīvo aktu saraksts
Publisks pārskats 2014. gada 21. februāra Publisks pārskats Nr. 26/7-2.1/1
Valsts pārvaldes iestādes darbības stratēģija
Mērķi un rezultāti
Gadskārtējais budžets IUB budzets 2018
Papildus skaidrojums par tiešās pārvaldes iestādes statusa īpatnībām
Amatpersonu saraksts Iepirkumu uzraudzības biroja kontaktinformācija
Maksas pakalpojumu cenrādis

Terminu skaidrojums

Autortiesības:
 
 Programmatūra © RIX Technologies
 Saturs © Valsts kanceleja
E-Pasts: vk@mk.gov.lv MK mājas lapa